Per a centres educatius

L’actualització professional i la implicació personal són dues de les característiques més destacades dels membres d’un equip docent. Es tracta d’una professió exigent en molts sentits, també en el personal.

A l’altra cara de la moneda hi trobem l’alumnat, en situació de canvi constant amb conseqüències emocionals. I, per què no dir-ho, en un entorn moltes vegades significativament diferent al nostre.

Existeixen diferents recursos per donar resposta a totes aquestes situacions. Un d’ells, la formació.

GESTIÓ D’EQUIPS – Formacions de contingut acordat prèviament

HABILITAT INTRAPERSONALS:

 • Autoestima
 • Gestió de les emocions
 • Gestió de l’estrès
 • Presa de decisions
 • Organització i planificació

HABILITATS SOCIALS

 • Empatia
 • Treball en equip
 • Relacions personals
 • Resolució de conflictes
 • Lideratge

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

 • Assertivitat
 • Comunicació positiva
 • Escolta activa
 • Gestió de CNV i CPL
 • Adaptabilitat

INTERVENCIÓ A L’AULA – Sessions de curta durada amb l’alumnat

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA:

Formació que permet donar resposta a una situació de conflicte que pot requerir l’actuació d’un professional extern

*Treballant la problemàtica des del benestar

COMPLEMENT EDUCATIU:

Formació encarada a la col·laboració amb accions que tenen per objectiu el compliment del currículum i el desenvolupament intregral

*Es poden abordar els temes exposats a la formació de claustre

Esquema de la formació de claustre