Participar amb altres persones en un procés d’aprenentatge aporta valor i riquesa al grup i també a cada un dels membres que hi participen.

Compartir un espai formatiu amb més gent fa possible la dinamització de les sessions i, a la vegada, porta als assistents a la participació proactiva, el que ajuda indubtablement a que cadascú sigui el líder i protagonista del seu propi camí com a aprenent.


PROPOSTES FORMATIVES

cursos-i-tallers

xerrades-i-conferencies