Aprendre és com remar a contracorrent: quan es deixa de fer, es retrocedeix.

Edward Benjamin Britten

coaching1

El coaching organitzacional que realitzo es basa en el Coaching Transformacional (CT), un mètode que en el camp de les organitzacions ens permet treballar amb les potencialitats comunes entre treballadors i empresa.

Considera a les persones com a éssers totals per elles mateixes, amb capacitats suficients per fer front als reptes personals i professionals.

desenvolupament-personal1

Aquest mètode converteix a cada un dels assistents en experts de la seva pròpia vida i experts en la seva tasca professional. Així doncs, el coach no dóna solucions.

La funció del coach és la de guiar i dirigir per a que els participants trobin les estratègies que necessiten per assolir els objectius proposats.

Aquestes estratègies són virtuds personals que provoquen un apoderament i es reflecteixen tant en l’àmbit professional com en el personal.

objectius-comuns1

Una de les característiques del CT és que es treballa grupalment per a l’assoliment d’uns objectius compartits i preestablerts, el que desencadena un vincle inherent entre els assistents facilitant un ambient còmode i productiu.

Aquests són també objectius útils i necessaris, el que ens porta a uns resultats funcionals tant pels treballadors com per l’empresa o organització.

8-sessions1

El desenvolupament del Coaching Transformacional, més enllà de la involucració dels assistents, requereix temps. Per tal de convertir aquest procés en productiu ens cal establir un nombre de sessions concretes que puguin donar resposta a les necessitats de l’empresa.

Aquest nombre de sessions no serà inferior a 8. D’aquesta manera ens assegurem de respectar totes les fases necessàries per al bon funcionament d’aquest mètode.

productivitat1

A més de la riquesa personal que s’emporta qualsevol persona involucrada activament en un procés de coaching, els resultats obtinguts també repercuteixen en l’empresa o organització.

Quan un treballador s’apodera de noves estratègies per fer front a les demandes i necessitats professionals, l’empresa manifesta una tendència a l’alça en relació a la seva productivitat.

coach-icf1

La titulació que disposo com a coach correspon al certificat atorgat per la International Coach Federation després d’haver cursat un curs ACTP (Accredited Coach Training Program) al Centre de Coaching Cristina Naughton (CCCN).

contacta-amb-mi1