La productivitat de les empreses està subjecte a diverses característiques internes i externes. Les internes són les que estan en les nostres mans i, per tant, podem modificar per a millorar.

En el conjunt de les característiques internes podem diferenciar dos grans blocs:

  • Eficiència professional: formació, coneixements, aptituds, estratègies professionals, etc.
  • Potencial personal: comoditat, relacions productives, gestió de l’estrès, actituds, motivació, etc.

Els dos blocs són necessaris ja que estan interconnectats.

Les propostes formatives que aquí es presenten pretenen treballar el potencial personal sabent que és una causa directa de la productivitat.


SERVEIS PER A EMPRESES

 

formacio-a-empreses

coaching-organitzacional-icona

xerrades-i-conferencies