PSICOLOGIA I BENESTAR

Realisme individual

Quantes persones ens considerem realistes sense conèixer la realitat que ens envolta?

Si hi penso, la realitat és molt més que allò que observo, sento o crec saber. Potser és que molt sovint confonem el realisme amb l’objectivitat.

I d’aquesta confusió se’n deriven tot un seguit de conceptes que acompanyen la creença d’un realisme universal: sentit comú, obvietat, seny, etc. Tots ells, sovint, font de discussions sense gaire fonament.

Va sent hora de confiar-nos un dels secrets menys ben guardats: no tothom interpreta la mateixa situació de la mateixa manera. Dit d’una altra manera, les persones realistes no existim.

Crec que seria més productiu modificar el missatge: les persones realistes existim, però cadascú amb la seva realitat. Al cap i a la fi, tots interpretem allò que ens passa, sent aquesta interpretació la que ensorra la idea del realisme universal.

De fet, em sap greu dir-te que has quedat atrapada en unes línies de qüestionable valor: són fruit de la reflexió d’un realista individual.

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2023 PL talent

Autor Anders Norén